Program Zelená úsporám - okna Hrádek s.r.o.

Naše výrobky, okna Rehau Brillant s trojsklem jsou registrována v seznamu odborných výrobků SVT 4152.

Program Nová Zelená Úsporám znovu startuje a nabízí pro ty, kteří přemýšlí o rekonstrukci rodinného domu či stavbě nízkoenergetického domu poměrně výhodné podmínky. Dotace se jako v předešlých letech vztahují na zateplení obvodových zdí, sklepu a střechy a také výplní stavebních otvorů. Směrodatný bude především průměrný součinitel tepla obálkou budovy, měrná roční spotřeba tepla na vytápění po realizaci, součinitel prostupu tepla jednotlivými prvky konstrukce a procentní snížení měrné roční spotřeby tepla oproti původnímu stavu domu. Dotace se vztahuje pouze na rodinné domy, bytové oproti minulé dotaci nárok nemají.

Dotace se vztahuje na tři oblasti:

  • Oblast podpory A – zateplení obálky budovy
  • Oblast podpory B – výstavba nízkoenergetických domů
  • Oblast podpory C – modernizace vytápění bez současného zateplení

Výše dotace:

  • pokud se vám vhodnou kombinací úsporných opatření ( např.výměna oken+ zateplení) podaří snížit spotřebu tepla o 40% pak máte nárok na dotaci 25% celkových nákladů
  • pokud byste snížili spotřebu tepla o 50%, pak máte nárok na dotaci 35% celkových nákladů
  • pokud byste snížili spotřebu tepla o 60% a více, pak máte nárok na dotaci až 50% z celkových nákladů

Nutná kombinace nejméně dvou opatření, pouze s výměnou oken či dveří se na dotaci nedosáhnete.

Nově bude možné získat dotaci na:

  • odborný posudek a projektovou dokumentaci - 10.000,-
  • stavební dozor – 5.000,-
Zelená úsporám - reference AmerickáZelená úsporám - reference restaurace